Verwijzers

Perspectief is er voor iedereen vanaf 18 jaar die hulp nodig heeft. Met ruim 30 jaar ervaring zijn wij gespecialiseerd in het bieden van hulp bij het oplossen van psychologische problemen, klachten en stoornissen bij (jong)volwassenen en ouderen. Wij hebben twee locaties, in Tilburg en Dordrecht, waar wij werken met een team van gedreven, deskundige en geregistreerde psychologen.

U kunt uw cliënt aan ons doorverwijzen voor verzekerde en niet-verzekerde zorg: psychologisch onderzoek en ondersteuning bij verschillende hulpgebieden. Dit kan gemakkelijk via ons online verwijsformulier. In verschillende regio’s kunt u ook doorverwijzen via www.zorgdomein.nl. Wij willen u er op wijzen dat Perspectief bij de zorgverzekeraars gecontracteerd is onder de naam Levéo Specialisten. Heeft u een cliënt en wilt u met ons afstemmen over de juiste doorverwijzing en eventuele wachttijden, neem dan gerust contact op met ons.

Triage
Perspectief biedt verwijzers hulp om te komen tot een weloverwogen verwijzing. Dit doen wij door online diagnostische screening van psychische klachten en problemen. Meer weten? Bel of mail ons, wij komen graag bij u langs.

Contra-indicaties

Perspectief hanteert contra-indicaties en verwijst in overleg met verwijzers actief door naar onze netwerkpartners per zorgprogramma (3e lijn). Dit doen we, omdat cliënten de beste zorg verdienen en wij minder toegerust zijn deze zorg aan cliënten te bieden. Het gaat om cliënten met een verstandelijke beperking, acute suïcidaliteit, psychoses, ernstig/ op de voorgrond staand verslavingsgedrag, een eetstoornis of extreme agressie waardoor de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Als bovenstaande aan de orde is, overleggen we met de verwijzer (meestal huisarts) naar welke instantie de cliënt het beste verwezen kan worden. Ook wanneer een cliënt slechts een vraag heeft met betrekking tot medicatie, raden wij aanmelding bij Perspectief af.

Waarvoor kun je verder bij ons terecht?
Perspectief is onderdeel van de Levéo zorggroep bestaande uit Perspectief, De OpgroeiPraktijk en CareHouse.

Bij De OpgroeiPraktijk kun je terecht voor onderzoek en behandeling van ouders, kinderen en jongeren met psychische klachten, problemen en stoornissen. De OpgroeiPraktijk heeft vestigingen in Tilburg, Dordrecht, Amsterdam, Haarlem en Hilversum. Kijk voor meer informatie op www.deopgroeipraktijk.nl.

Bij CareHouse kun je terecht voor begeleiding van kinderen en jongeren met een ontwikkelingsbeperking als Autisme of ADHD of een licht verstandelijke beperking hebt. CareHouse heeft vestigingen in Aalsmeer, Amsterdam, Dordrecht, Groningen, Haarlem, Hilversum, Tilburg en Utrecht. Kijk voor meer informatie op www.carehouse.nl.