Aanpassingsproblemen?

Ingrijpend veranderende gebeurtenissen vragen om veerkracht en een goed aanpassingsvermogen, om de gebeurtenis te kunnen verwerken en op te kunnen anticiperen. Dit kan tot stress leiden. Wanneer je stress te lang aanhoudt kan dit leiden tot een aanpassingsstoornis, met als gevolg psychische klachten die je dagelijks functioneren belemmeren.

Kenmerken
Een aanpassingsstoornis kunnen op verschillende manieren tot uiting komen, bijvoorbeeld:

  • Angst
  • Onrust en nervositeit
  • Somberheid en hulpeloosheid
  • Huilbuien
  • Lichamelijke klachten
  • Verminderde productiviteit
  • Gedragsveranderingen

Impact
In de meeste gevallen verdwijnen de klachten nadat de bron van stress verdwenen is. Sommige stressfactoren duren langer en kunnen chronisch van aard zijn. Een aanpassingsstoornis kan ook gepaard gaan of leiden tot een psychische stoornis, zoals een depressie of burn-out. Wanneer de stress aanhoudt kan het grote gevolgen hebben op jouw omgeving, je relatie- en/of gezinssituatie en je functioneren in het dagelijks leven. Daarom is het van groot belang om op tijd hulp te starten wanneer je merkt dat je moeite hebben met aanpassingen.

Waar kunnen wij jou mee helpen?
Bij Perspectief kan ons team van psychologen jou helpen bij het leren om gaan met je aanpassingsstoornis door middel van psychologische behandeling en therapie. Bovendien bieden wij verschillende groepstherapieën voor het o.a. leren omgaan met je aanpassingsstoornis en het delen van je ervaringen met anderen.

Wat kun je zelf doen?
Als jij last hebt van aanpassingsproblemen, probeer er dan met anderen over te praten. Zij kunnen jou helpen bij het verkrijgen van nieuwe inzichten voor jou problemen en jij dwingt jezelf er niet in je eentje over na te blijven denken.