AD(H)D

AD(H)D (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) is een aandachtstekortstoornis (ADD), eventueel gecombineerd met hyperactiviteit (H). Aandachtstekort kan zich uiten in onder andere het snel afgeleid raken, vergeetachtig zijn en moeite hebben met plannen en organiseren, waarvan je buitengewoon last/lijden/beperkingen ervaart op verschillende vlakken in je leven. Hyperactiviteit uit zich in onder andere onrustig bewegen en niet stil kunnen zitten, aan een stuk door praten, en impulsief reageren.

ADHD kan in verschillende vormen voorkomen:

  • Het gecombineerde type (ADHD), waarbij je problemen ervaart op het gebied van aandacht en concentratie als impulsief en overactief handelen.
  • Het overwegend onoplettendheidstype (ADD), waarbij je voornamelijk problemen ervaart met het vasthouden van de concentratie en aandacht.
  • Het overwegend hyperactief/impulsief type (H), waarbij je voornamelijk problemen ervaart met betrekking tot impulsiviteit en/of rusteloosheid.

Kenmerken
Er zijn verschillende kenmerken die typerend zijn voor AD(H)D: concentratieproblemen, moeite hebben met de aandacht erbij, impulsief gedrag, rusteloosheid, en een grote dosis energie.

Impact
ADHD kan een behoorlijke impact hebben op je leven, zoals het niet af kunnen maken van je opleiding of moeite hebben met het maken van vrienden, waardoor je dagelijks functioneren verstoord kan worden.

Waar kunnen wij jou mee helpen?
Bij Perspectief bieden wij therapeutische behandelingen gericht op het herkennen van de kenmerken en hoe daarmee om te leren gaan. Onze behandelaars kunnen jou verder helpen in het vinden van het juiste behandelingstraject en zij schatten in of eventueel onderzoek geïndiceerd is. 

Wat kan je zelf doen?

  • Probeer te praten met anderen over wat het hebben van AD(H)D voor je betekent en hoe dit jouw leven beïnvloedt. Dit kan leiden tot meer begrip vanuit je omgeving.
  • Zorg voor dagritme, orden zaken en stel prioriteiten en deadlines
  • Beweeg regelmatig
  • Werk in een omgeving waar je niet snel afgeleid kan worden
  • Maak gebruik van een agenda en zet alarmen op je telefoon om je aan afspraken te herinneren