Angst en Fobie

Angst is een natuurlijk verschijnsel, iedereen is wel eens bang. Angst maakt je waakzaam en startklaar om te reageren op dreigend gevaar. Dit is een normale reactie van je lichaam, maar kan soms buitensporig worden. Waar een situatie voor veel mensen normaal is, kan deze situatie voor jou heel angstig zijn. Wanneer deze angsten jouw dagelijks functioneren beperken, heb je een angststoornis of een fobie.

Er zijn verschillende soorten angststoornissen:

  • Sociale fobie: bij sociale fobie ervaar je overmatige angst in sociale situaties waardoor je  deze situaties vaak vermijdt of veel stress en paniek ervaart. Dit kan er uiteindelijk voor zorgen dat je in een sociaal isolement terecht komt.
  • Paniekstoornis: heftige angst om een paniekaanval te krijgen. Bij een paniekaanval ervaar je extreme angstgevoelens en lichamelijke reacties, zoals hartkloppingen, hyperventileren, zweten en trillen. Een paniekstoornis kan gepaard gaan met pleinvrees (agorafobie).
  • Gegeneraliseerde angststoornis: je voelt je continu gespannen en piekert over alledaagse dingen. Dit piekeren leidt tot stress, lichamelijke klachten en vermijdingsgedrag.
  • Dwangstoornis: last van dwanggedachten en/of dwanghandelingen, zoals overmatig handenwassen, spullen ordenen, tellen, om de angst te verminderen.
  • Angststoornis door een somatische aandoening: angstklachten die voortkomen uit een lichamelijke aandoening. 

Kenmerken
Je kunt een angststoornis of een fobie aan verschillende algemene kenmerken herkennen, zoals hartkloppingen en een beklemd gevoel op je borst, je voelt een nerveuze spanning, je bent prikkelbaar en rusteloos, je hebt een verhoogde spierspanning, je hebt moeten met (in-)slapen en concentratie, en vermijdt vaak bewust zaken.   

Impact
Angststoornissen kunnen leiden tot stress en lichamelijke klachten, wat uiteindelijk belemmeringen in het dagelijks functioneren kan veroorzaken zoals het vermijden van dagelijkse activiteiten. Als je dagelijks functioneren belemmerd wordt, is het verstandig hulp te zoeken.

Waarmee kunnen wij je helpen?
Bij Perspectief kunnen wij je helpen als je last hebt van een angststoornis. Afhankelijk van het soort angststoornis zijn er verschillende behandelmogelijkheden. Jouw behandelaar kan je verder helpen in het vinden van het juiste behandeltraject.

Wat kun je zelf doen?

  • Probeer zicht te krijgen op wat jou angstig maakt, waar deze angst vandaan komt en wat voor invloed het heeft op jouw leven.
  • Probeer kleine stappen te nemen om dingen waar je bang voor bent toch te proberen.
  • bPraat met mensen in jouw omgeving over jouw angsten, dit kan leiden tot meer begrip en nieuwe inzichten.