Angst en Fobie?

Angst is een natuurlijk verschijnsel, iedereen is wel eens bang. Angst maakt je alert en paraat om te reageren op dreigend gevaar. Dit is een normale reactie van je lichaam, maar kan soms buitensporig worden. Waar velen een situatie als normaal interpreteren, kan dezelfde situatie voor andere als angstig ervaren worden. Als dergelijke angsten jouw dagelijks functioneren gaan beperken, spreken wij van een angststoornis of een fobie.

Er zijn verschillende soorten angststoornissen:

  • Sociale fobie: overmatige angst in sociale situaties met als resultaat dat mensen sociale situaties vermijden of veel stress en paniek ervaren. Dit kan uiteindelijk leiden tot een sociaal isolement.
  • Specifieke fobie: gericht op specifieke situaties, voorwerpen of andere dingen, zoals spinnen, honden, het donker etc.
  • Paniekstoornis: heftige angst om een paniekaanval (extreme angstgevoelens, hartkloppingen, hyperventileren, zweten en trillen) te krijgen. Dit kan gepaard gaan met pleinvrees (agorafobie).
  • Gegeneraliseerde angststoornis: piekeren over alledaagse dingen die leiden tot stress, lichamelijke klachten en vermijdingsgedrag.
  • Dwangstoornis: last van dwanggedachten en/of dwanghandelingen, zoals overmatig handen wassen, spullen ordenen, tellen, om de angst te verminderen.
  • Angststoornis door een lichamelijk aandoening of ziekte. 

Kenmerken
Er zijn verschillende algemene kenmerken die typerend zijn voor een angststoornis of een fobie: hartkloppingen, beklemd gevoel, nerveuze spanning, prikkelbaarheid, rusteloosheid, verhoogde spierspanning, slaap- en concentratieproblemen, en bewust zaken vermijden.

Impact
Angststoornissen kunnen leiden tot stress en lichamelijke klachten, wat uiteindelijk belemmeringen in het dagelijks functioneren kan veroorzaken zoals het vermijden van dagelijkse activiteiten. Als je dagelijks functioneren belemmerd wordt, is het verstandig hulp te zoeken.

Waar kunnen wij jou mee helpen?
Bij Perspectief kunnen wij je helpen als je last hebt van een angststoornis. Afhankelijk van het soort angststoornis zijn er verschillende behandeltrajecten, zoals psychologisch of psychotherapeutisch onderzoek en behandeling. Onze psychologen kunnen jou verder helpen in het vinden van het juiste behandeltraject.

Wat kun je zelf doen?

  • Probeer zicht te krijgen op wat jou angstig maakt, waar deze angst vandaan komt en wat voor invloed het heeft op jouw leven
  • Probeer kleine stappen te nemen om dingen waar je bang voor bent toch te proberen
  • Praat met mensen in jouw omgeving over jouw angsten, dit kan leiden tot meer begrip en nieuwe inzichten