ASS?

Autisme, ook wel pervasieve ontwikkelingsstoornis genoemd, heeft betrekking op een verstoorde informatieverwerking in de hersenen. De informatie die via de zintuigen binnenkomt, verwerk je op een andere manier dan normaal. Bij Autisme spreek je van een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), omdat de ervaren problemen in mate van ernst en op diverse gebieden kunnen verschillen.

Binnen het spectrum van Autisme kun je drie verschillende stoornissen onderscheiden:

  • Autistische stoornis: klassiek autisme waarbij je beperkingen hebt op het gebied van sociale contacten en communicatie en er sprake is van herhalend gedrag en spel.
  • Stoornis van Asperger: gelijkend aan de Autistische stoornis, maar zonder opvallende achterstand in de taalontwikkeling (communicatie).
  • PDD-NOS: een algemenere term wanneer je niet aan de specifieke criteria voldoen als voor de Autistische stoornis of Stoornis van Asperger.

Kenmerken
Autisme heeft enkele typerende kenmerken: een beperking in sociaal contact (bijvoorbeeld moeite met non-verbaal contact), een beperking in communicatie (bijvoorbeeld het letterlijk nemen van taal, waardoor miscommunicatie ontstaat), en een beperking in gedrag (bijvoorbeeld bepaalde ‘tics’ hebben). Deze kenmerken kunnen per persoon verschillen in intensiteit en kunnen leiden tot belemmeringen in je dagelijks leven.

Impact
Autisme kan een flinke impact hebben op jouw leven: je voelt je niet begrepen in jouw omgeving, je voelt je onzeker en je hebt een klein sociaal netwerk. Dit kan van invloed zijn op je dagelijks functioneren. Het komt vaak voor, dat naarmate je ouder wordt, je manieren vindt om hier beter mee om te leren gaan.

Waar kunnen wij jou mee helpen?
Bij Perspectief kunnen wij jou helpen bij het vaststellen of jouw problematiek voortkomt uit een Autisme Spectrum Stoornis door diagnostiek. Daarnaast bieden wij verschillende vormen van therapeutische behandeling in het beter leren omgaan met jouw problematiek. Onze psychologen kunnen jou verder helpen in het vinden van het juiste behandelingstraject.

Wat kun je zelf doen?

  • Probeer te praten met anderen over het hebben van autisme en wat dat voor jou betekent. Dit kan leiden tot meer begrip vanuit je omgeving
  • Zorg voor een rustige woon- en werkomgeving met weinig afleidende prikkels
  • Probeer gestructureerd te werken met een agenda, weekschema’s en to-do-lijstjes voor overzicht en houvast
  • Vraag mensen wat ze bedoelen met hun reactie of bedoeling wanneer jij het niet begrijpt