Autisme

Autisme, ook wel pervasieve ontwikkelingsstoornis genoemd, is een contactstoornis, waarbij je informatie die via de zintuigen binnenkomt, op een andere manier verwerkt in je hersenen dan de meeste mensen. Autisme is een aangeboren ontwikkelingsstoornis, waar jij en je omgeving beter mee om kunnen leren gaan.

Bij Autisme spreek je van een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), omdat de problemen die je ervaart in mate van ernst en op diverse gebieden kunnen verschillen. Binnen het spectrum van autisme werd eerder onderscheid gemaakt tussen drie verschillende stoornissen (Autistische stoornis, Stoornis van Asperger, en PDD-NOS). Tegenwoordig worden al deze subtypes geschaard onder de Autistische stoornis.

Kenmerken en impact
Autisme heeft enkele typerende kenmerken: een beperking in sociaal contact (bijvoorbeeld moeite met non-verbaal contact), een beperking in communicatie (bijvoorbeeld het letterlijk nemen van taal, waardoor miscommunicatie ontstaat), en een beperking in gedrag (bijvoorbeeld bepaalde ‘tics’ hebben). Deze kenmerken verschillen per persoon in intensiteit en kunnen leiden tot belemmeringen in je dagelijks leven.

Impact
Autisme kan een flinke impact hebben op jouw leven: je voelt je bijvoorbeeld niet begrepen in jouw omgeving, je voelt je onzeker en je hebt een klein sociaal netwerk. Dit kan van invloed zijn op je dagelijks functioneren. Het komt vaak voor, dat naarmate je ouder wordt, jij en jouw omgeving manieren vindt om hier beter mee om te gaan.

Waar kunnen wij jou mee helpen?
Bij Perspectief kunnen wij jou helpen bij het vaststellen of jouw problematiek voortkomt uit een Autisme Spectrum Stoornis en met het beter leren omgaan met jouw problematiek. Jouw behandelaar kan je verder helpen in het vinden van het juiste behandelingstraject.

Wat kun je zelf doen?

  • Probeer te praten met anderen over het hebben van autisme en wat dat voor jou betekent. Dit kan leiden tot meer begrip vanuit je omgeving.
  • Zorg voor een rustige woon- en werkomgeving met weinig afleidende prikkels.
  • Probeer gestructureerd te werken met een agenda, weekschema’s en to-do-lijstjes voor overzicht en houvast.
  • Vraag mensen wat ze bedoelen met hun reactie of bedoeling wanneer jij deze niet begrijpt.