Behandeling

Jouw behandeltraject

Na aanmelding nodigen wij jou uit voor een intakegesprek. Voor aanvang van de intake vragen wij jou een online vragenlijsten in te vullen. Deze vragenlijst vormt samen met de verwijzing van je (huis)arts de basis voor de inventarisatie van jouw hulpvraag tijdens het intakegesprek.

Wij kunnen samen met jou besluiten psychologisch onderzoek af te nemen om je problemen verder in kaart te brengen. Hiervoor maken wij gebruik van online testen en onderzoek bij ons op locatie. Als je eerste onderzoeksresultaten nog onvoldoende inzicht geven in de oorzaak van je klachten, zetten wij (uitgebreider) vervolgonderzoek in. Na afronding van alle onderzoeken nodigen we je uit voor een adviesgesprek met je behandelaar. Dit gesprek sluiten wij af met een rapport met een heldere conclusie en een passend advies om jou de juiste handvatten te geven voor de verdere behandeling.

Uit het advies volgt een behandelovereenkomst, de leidraad voor de behandeling die je samen met jouw behandelaar opstelt zodat je er beiden achter kunt staan. Hierin is het doel van de behandeling (gewenste eindresultaat) en de duur van de behandeling (aantal consulten) opgenomen. De behandelovereenkomst wordt door ons en jou zelf ondertekend.

Op basis van jouw overeenkomst werken wij in gesprekken aan het bereiken van de doelstelling van de behandeling. Dit gebeurt in kleine, haalbare stappen. Dit doen wij met behulp van bewezen methodes en technieken, individuele behandeling, groepstherapie en eHealth. De behandelvorm is afhankelijk van jouw hulpvraag, onze expertise en jouw behoefte(n). Wij zetten de beste behandelvorm in om jouw klachten te verminderen en om te leren gaan met een stoornis. Zo blijft de therapie niet alleen beperkt tot gesprekken en vergroten wij het effect van jouw behandeling.

Wanneer de behandeling is doorlopen en wij gezamenlijk van mening zijn dat jouw gestelde doelen zijn bereikt, ronden wij het traject af. Met behulp van een ROM-nameting brengen wij jouw behandelresultaat in kaart en vragen wij jou het behandeltraject te evalueren via de CQI meting. Indien nodig plannen wij ongeveer 2 maanden na het laatste behandelcontact een laatste afspraak om te kijken of je situatie blijvend is veranderd en om je eventueel nog te kunnen adviseren.

 

 

 

s