Behandelfase

Jouw behandeltraject

Vanuit de diagnostische fase is er een behandelovereenkomst opgesteld. Deze is samen met je behandelaar opgesteld zodat je er beiden achter staat. 

Hierin zijn één of enkele doelen van de behandeling (gewenste eindresultaat) en de duur van de behandeling (indicatie van een aantal consulten) opgenomen. De behandelovereenkomst wordt door ons en door jou ondertekend. Dit is de leidraad voor de behandeling. 

Op basis van jouw overeenkomst werken wij in gesprekken aan het bereiken van de doelstelling van de behandeling. Dit gebeurt in kleine, haalbare stappen waarmee we een beweging in gang zetten waar je zelf mee verder kunt. Dit doen wij met behulp van bewezen methodes en technieken, individuele behandeling (waar mogelijk/gewenst breng je voor jou belangrijke naasten mee), groepstherapie en eHealth. De behandelvorm is afhankelijk van jouw hulpvraag, onze expertise en jouw behoefte(n). Wij zetten de beste behandelvorm in om jouw klachten te verminderen en om te leren gaan met een stoornis. Daarbij hebben we de overtuiging dat het betrekken van mensen uit jouw omgeving van belangrijke waarde is. Zo blijft de therapie niet alleen beperkt tot gesprekken en vergroten wij het effect van jouw behandeling.

Wanneer behandeling stagneert, kan in sommige gevallen alsnog besloten worden om psychologisch onderzoek in te zetten. 

Wanneer wij gezamenlijk van mening zijn dat jouw gestelde doelen voldoende zijn bereikt, ronden wij het traject af. Met behulp van een ROM-nameting brengen we jouw behandelresultaat in kaart en vragen wij jou het behandeltraject te evalueren via de CQI meting, omdat we graag feedback ontvangen.