Een behandeltraject

Maak jij je zorgen over jezelf en je geestelijke gezondheid? Loop je thuis, op je werk of in sociale contacten met anderen vast en kom je er niet uit? Dan kan onderzoek en behandeling bij Perspectief uitkomst bieden.

Welke stappen doorloop je in een behandeltraject bij ons?

  • Na aanmelding nodigen wij jou uit voor een intakegesprek. Voor aanvang van de intake vragen wij jou een korte online vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst vormt samen met de verwijzing van je (huis)arts de basis voor de inventarisatie van de problemen tijdens het intakegesprek.
  • Na de intake kunnen wij samen met jou besluiten psychologisch onderzoek bij jou af te nemen om je problemen verder in kaart te brengen. Hiervoor maken wij gebruik van online testen en onderzoek bij ons op locatie. Als je eerste onderzoeksresultaten nog onvoldoende inzicht geven in de oorzaak van je klachten, zetten wij (uitgebreider) vervolgonderzoek in. Na afronding van alle onderzoeken word je uitgenodigd voor een adviesgesprek met je psycholoog. Dit gesprek sluiten wij af met een rapport met een heldere conclusie en een passend advies om jou de juiste handvatten te geven voor de verdere behandeling.
  • Uit het advies volgt een Behandelingsplan, een soort draaiboek van de behandeling die je van ons krijgt. Dit stel je samen met jouw psycholoog op zodat je er beiden achter kunt staan. Het plan bevat: het doel van de behandeling (gewenste eindresultaat), de duur van de behandeling (aantal consulten), wie er bij je behandeling betrokken is en de evaluatiemomenten. Het Behandelingsplan ontvang je op papier en wordt door ons en jou zelf ondertekend.
  •  Op basis van het Behandelingsplan werken wij in de consulten of gesprekken aan het bereiken van de doelstelling van de behandeling. Dit gebeurt in kleine, haalbare stappen. Bij Perspectief werken wij met verschillende methoden en technieken, en met praktische opdrachten in de vorm van huiswerk en eHealth. Zo blijft de therapie niet alleen beperkt tot gesprekken en vergroten wij het effect van jouw behandeling.
  • Wanneer het Behandelingsplan is doorlopen en wij gezamenlijk van mening zijn dat jouw gestelde doelen zijn bereikt, ronden wij het traject af. Met behulp van een ROM-nameting brengen wij jouw behandelresultaat in kaart en vragen wij jou te evalueren op de behandeling en het traject via de CQI meting. Indien nodig plannen wij ongeveer 2 maanden na het laatste behandelcontact een laatste afspraak om te kijken of je situatie blijvend is veranderd en om je eventueel nog te kunnen adviseren.