Depressie

Een depressie is een stemmingsstoornis waarbij een sombere stemming en een verstoorde gemoedstoestand de overhand hebben. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor jouw algemeen functioneren.

Er zijn verschillende stemmingsstoornissen te onderscheiden:

  • Depressieve stoornis: als jij je meer dan twee weken achter elkaar (bijna) elke dag somber voelt en geen interesse meer hebt in dingen die jij leuk vindt. Vaak gaat dit gepaard met ook andere klachten zoals slaapproblemen, schuldgevoelens, concentratieproblemen, prikkelbaarheid of gedachten aan de dood.
  • Dysthyme stoornis: wanneer er sprake is van dezelfde klachten als bij een depressieve stoornis, alleen in mindere mate (niet dagelijks) aanwezig. Er is sprake van een dysthyme stoornis wanneer de klachten al langer dan twee jaar aanwezig zijn.
  • Bipolaire stoornis: als je te maken hebt met zowel depressieve periodes als periodes waarin je stemming omslaat naar uitgelatenheid, prikkelbaarheid of overmoedigheid. Dit wordt ook wel manisch-depressief genoemd.

Kenmerken
Er zijn verschillende algemene kenmerken die typerend zijn voor een depressie: somberheid, futloosheid en verlies van energie, slaapproblemen en rusteloosheid, schuldgevoelens, concentratieproblemen, gevoelens van waardeloosheid, prikkelbaarheid, en afname of toename van je eetlust.

Impact
Een stemmingsstoornis kan een behoorlijke impact hebben op je leven. Het kan zorgen voor beperking van je levensplezier, uitval op het werk, geen uitweg meer zien door de klachten, maar ook kan het van invloed zijn op je relatie. Per individu en per situatie is dit verschillend.

Waar kunnen wij jou mee helpen?
Bij Perspectief kunnen wij jou helpen als jij last hebt van een stemmingsstoornis. Onze psychologen kunnen jou verder helpen in het vinden van het juiste behandelingstraject.

Wat kun je zelf doen?

  • Probeer de oorzaken van je somberheid en depressieve gevoelens te achterhalen
  • Probeer met iemand in jouw omgeving te praten over jouw gevoelens en eventueel je problemen
  • Houd jezelf vast aan je dagstructuur en zorg goed voor jezelf: gezond eten en dagelijks activiteiten ondernemen
  • Zoek afleiding in activiteiten die voor jou ontspannend werken
  • Zoek geen troost in alcohol, drugs of andere verslavende middelen