FAQ
 • Via het online aanmeldformulier van Perspectief
 • Telefonisch
Rechtstreeks:
 • Huisarts
 • Bedrijfsarts of arbo-arts
 • Medisch specialist
 • Tweedelijns GGZ praktijk of instelling
Met verwijsbrief van (huis)arts:
 • Eerstelijns psycholoog
 • Maatschappelijk werkende
 • POH

Pespectief heeft een wachtlijst. Bekijk hier de wachtlijsten of neem contact met ons op.

De kosten voor onze hulp worden grotendeels vergoed indien deze op verwijzing van de (huis)arts plaatsvind. Voor mensen boven de 18 geldt wel het eigen risico en in bepaalde gevallen een eigen bijdrage. Klik hier voor actuele informatie.

De zorgkosten van Perspectief worden door je zorgverzekeraar met het openstaande saldo van je eigen risico verrekend. Je eigen risico is minimaal €385,- per jaar. Het eigen risico geldt niet voor personen tot 18 jaar.

 • juiste verwijsbrief (Generalistische Basis GGZ of Specialistische GGZ, datum)
 • kopie legitimatiebewijs
 • een ondertekende Akte van Cessie (alleen nodig voor CZ verzekerden)

De Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst vereist een toestemmingsverklaring voor elk onderzoek of behandeling in de gezondheidszorg. Dit is opgenomen in de behandelingsovereenkomst die aan het begin van elke behandeling met jou wordt afgesloten.

Een Akte van Cessie is een overeenkomst waardoor je de onderzoekskosten niet hoeft voor te schieten, maar de zorgverzekeraar de nota rechtstreeks aan Perspectief kan betalen. Een ondertekende Akte van Cessie is alleen nodig wanneer je bij CZ verzekerd bent.

Neem contact met ons op, wij helpen je graag verder.

Geplande afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren te worden afgezegd (weekend niet meegerekend). Je zorgverzekeraar vergoedt niet de kosten van het niet nakomen van een afspraak of van het te laat afzeggen. Wij zijn daarom genoodzaakt de kosten hiervan, ongeacht de reden, bij jezelf in rekening te brengen.

Bij Perspectief vindt onderzoek en behandeling plaats in teamverband. Onze teams bestaan uit Klinisch Psychologen BIG, GZ psychologen BIG en Psychologen NIP.

s