Gedragsproblemen

Gedragsproblemen zijn doorgaans de eerste signalen van een achterliggend probleem, zoals ADHD,  Autisme of persoonlijkheidsproblematiek. Wij spreken van gedragsproblemen wanneer je regelmatig gedrag vertoont dat door je omgeving als storend wordt ervaren en invloed heeft op je dagelijks functioneren.

Impact
Gedragsproblemen zijn van invloed op jouw dagelijks functioneren en je directe omgeving. Zo kan het leiden tot het verlies van je sociale contacten en relaties, maar ook tot het kwetsen van mensen om je heen.

Waar kunnen wij jou mee helpen?
Bij Perspectief brengen we de problematiek in kaart, doen eventueel aanvullende diagnostiek en kijken samen of er sprake lijkt te zijn van een stoornis. Gezamenlijk zoeken we de passende psychotherapeutische behandeling waarin de focus ligt op emotie- en gedragsregulatie. 

Wat kun je zelf doen?

  • Probeer je eigen (problematische) gedrag te erkennen. 
  • Probeer er met mensen over te praten, maar houd er rekening mee dat alleen jij je gedrag kan veranderen.