Gedragsproblemen

Gedragsproblemen zijn doorgaans de eerste signalen van een achterliggend probleem. De onderliggende oorzaken zijn vaak nog niet vastgesteld en hebben relatie met andere hulpgebieden, zoals ADHD, Autisme of persoonlijkheidsproblematiek. Wij spreken van gedragsproblemen wanneer je regelmatig gedrag vertoont dat door je omgeving als storend wordt ervaren.

Kenmerken
Gedragsproblemen zijn van invloed op jouw dagelijks functioneren en je directe omgeving. Je kan het herkennen aan verschillende kenmerken:

  • Agressief gedrag ten opzichte van anderen
  • Promiscue gedrag (seksuele losbandigheid)
  • Overmatig ontwijken
  • Voortdurend uitzonderingspositie nemen in een gezelschap
  • Pyromanie of kleptomanie

Impact
Gedragsproblemen zijn van invloed op jouw dagelijks functioneren en je directe omgeving. Je kan jezelf ermee in de weg zitten en daarmee je functioneren beïnvloeden, maar het kan ook impact hebben op je omgeving. Zo kan het leiden tot het verlies van je sociale contacten en relaties, maar ook tot het kwetsen van mensen om je heen.

Waar kunnen wij jou mee helpen?
Bij Perspectief kunnen wij jou helpen met jouw gedragsproblemen. Het is belangrijk eerst de problematiek in kaart te brengen en eventueel aanvullende diagnostiek te doen wanneer er sprake lijkt te zijn van een stoornis. Hierna gaan wij over op de passende psychotherapeutische behandelingen waarin de focus ligt op gedragsregulatie en/of het leren omgaan met je stoornis.

Wat kun je zelf doen?

  • Probeer je eigen (problematische) gedrag te erkennen. 
  • Probeer er met mensen over te praten, maar houd er rekening mee dat alleen jij je gedrag kan veranderen.
s