Gedragsproblemen?

Gedragsproblemen zijn doorgaans de eerste signalen van een achterliggend probleem. De onderliggende oorzaken zijn vaak nog niet vastgesteld en hebben relatie met andere hulpgebieden, zoals ADHD, Autisme of persoonlijkheidsproblematiek. Wij spreken van gedragsproblemen wanneer je regelmatig gedrag vertoont wat afwijkt van de sociale norm.

Kenmerken
Gedragsproblemen kunnen zich op verschillende manieren uiten, bijvoorbeeld:

  • Overmatig agressief gedrag
  • Promiscue gedrag (seksuele losbandigheid)
  • Overmatig ontwijken
  • Voortdurend uitzonderingspositie nemen in een gezelschap
  • Pyromanie of kleptomanie

Impact
Gedragsproblemen zijn van invloed op jouw dagelijks functioneren en je directe omgeving. Je kan ermee jezelf in de weg zitten en daarmee je functioneren beïnvloeden, maar het kan ook impact hebben op je omgeving. Zo kan dit leiden tot het verliezen van sociale contacten en relaties, maar ook tot het kwetsen van mensen om je heen.

Waar kunnen wij jou mee helpen?
Bij Perspectief kunnen wij jou helpen met jouw gedragsproblematiek. Het is belangrijk eerst de problematiek in kaart te brengen en eventueel aanvullende diagnostiek te doen wanneer er sprake lijkt te zijn van een stoornis. Hierna gaan wij over op de passende psychotherapeutische behandelingen waarin de focus ligt op gedragsregulatie en/of het leren omgaan met je stoornis.

Wat kun je zelf doen?
Bij gedragsproblemen is het belangrijk dat je je eigen (problematische) gedrag kan onderkennen. Probeer er met mensen over te praten, maar houd er rekening mee dat alleen jij je gedrag kan veranderen.