Identiteitsproblemen?

In de loop van het leven ontwikkelt je jouw eigen identiteit. Je doet dat op je eigen manier en eigen tempo, afhankelijk van verschillende factoren als aanleg, opvoeding en omgeving. Wanneer de ontwikkeling van je identiteit stagneert of niet goed op gang komt, kan dit zorgen voor verschillende klachten en problemen.

Kenmerken
Voorbeelden van dergelijke klachten zijn:

  • Onzekerheid
  • Zeer gevoelig voor kritiek
  • Problemen met betrekking tot de seksuele geaardheid
  • Moeite hebben met plannen op de lange termijn
  • Moeite hebben met keuzes maken of voor je mening opkomen

Impact
Identiteitsproblemen kunnen op verschillende moment in je leven naar ontstaan: bij het maken van een keuze voor een studie of baan, jezelf staande houden wanneer een relatie serieuzer wordt, moeite met het losmaken van je ouders en je zelfstandig staande houden in de maatschappij. Op het moment dat je er niet zelf uitkomt, kan je vastlopen. Dit kan uiteindelijk leiden tot het belemmeren van je eigen functioneren.

Waar kunnen wij jou mee helpen?
Bij Perspectief kunnen wij jou helpen door middel van psychologische behandelingen en therapie. Wij kunnen jou handvatten bieden om meer zicht te krijgen op jezelf en beter om te leren gaan met je eigen identiteit.

Wat kun je zelf doen?
Het is belangrijk dat je jezelf de tijd en ruimte gunt om na te kunnen denken over je eigen identiteit. Het kan helpen om hier met andere mensen over te praten, om begrip te krijgen vanuit je omgeving en nieuwe inzichten te verkrijgen over jouw probleem.