Kosten

Psychologische hulp kost geld en wordt vergoed door je zorgverzekeraar als er sprake is van een psychische stoornis. Aan de hand van een screenende intake wordt een inschatting gemaakt of dit voor jou het geval is.

Voor iedereen vanaf 18 jaar zijn er naast het wettelijk verplichte eigen risico (minimaal €385,- exclusief eventuele ophoging door verzekerde) geen aanvullende kosten. De landelijk vastgestelde tarieven voor de GGZ bevatten ook indirecte tijd en zijn daarmee hoger dan je mogelijk verwacht. Wij willen je er dan ook op attenderen dat je al gauw door je gehele eigen risico heen bent als je afspraken maakt in de GGZ. 

Perspectief is gecontracteerd door alle grote zorgverzekeraars in de regio’s waar wij opereren. Sinds 1 januari 2022 werken zorgverzekeraars conform het Zorgprestatiemodel. De manier van declareren en vergoeden is veranderd, waardoor je beter op de factuur kan zien door wie en hoelang je behandeld bent. Ook telt je eigen risico in elk jaar dat jouw behandeling loopt. In deze folder vind je meer informatie hierover. Het Zorgprestatiemodel verandert niet aan de kwaliteit van onze zorg en jouw behandeling. 

Neem voor de meest actuele informatie contact met ons op.