Kosten

Psychologische hulp kost geld en wordt in Nederland in diverse gevallen vergoed door je zorgverzekeraar. Perspectief is gecontracteerd door alle grote zorgverzekeraars in de regio’s waar wij opereren. De kosten en vergoeding van jouw behandeling hangt samen met de zwaarte van de problematiek. Neem voor de meest actuele informatie contact met ons op.

Basis-GGZ
Psychologische zorg die onder de Basis GGZ valt omvat verzekerde zorg waarbij de verwijzende (huis-)arts inschat dat er een beperkt aantal consulten nodig is om je klachten af te laten nemen. De hulpvraag is helder en enkelvoudig, heeft geen verder onderzoek nodig en vraagt om enkele behandelingen.

Deze zorg wordt vergoed door je zorgverzekeraar. Voor iedereen vanaf 18 jaar zijn er naast het wettelijke verplichte eigen risico (minimaal € 385,- exclusief eventuele ophoging door verzekerde) geen aanvullende kosten.

Let op: in het huidige (DBC-) systeem van de zorgverzekeraars wordt in de GGZ behalve de werkelijke gesprekstijd, ook de indirecte tijd bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht! Wij willen je er dan op ook attenderen dat je al gauw door je gehele eigen risico (€ 385,-) heen bent als je afspraken maakt in de GGZ.

Specialistische GGZ 
Psychologische zorg die onder de Specialistische GGZ (sGGZ) valt omvat hulp waarbij er behoefte is aan onderzoek en/of behandeling. De hulpvraag is complexer in relatie tot de Basis GGZ en de doorverwijzende (huis-)arts vermoedt dat er sprake is van (de ontwikkeling van) een psychische stoornis. Onder deze zorg vallen de volgende hulpgebieden:

 • AD(H)D
 • Autisme
 • Depressie
 • Angststoornis
 • Trauma
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Dwangstoornissen
 • Psychosomatiek

Let op: in het huidige (DBC-) systeem van de zorgverzekeraars wordt in de GGZ behalve de werkelijke gesprekstijd, ook de indirecte tijd bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht! Wij willen je er dan op ook attenderen dat je al gauw door je gehele eigen risico (€ 385,-) heen bent als je afspraken maakt in de GGZ.

Niet-verzekerde GGZ
Bepaalde soorten psychologische zorg is niet opgenomen in het basispakket ziektekosten dat jaarlijks wordt vastgesteld door de verzekeraars in Nederland en het Rijk. De kosten voor deze zorg worden niet vergoed. Het gaat om de volgende hulpgebieden:

 • Relatie- en gezinsproblemen
 • Aanpassingsproblemen
 • Levensfaseproblemen
 • Identiteitsproblemen
 • Burn-out
 • Verliesverwerking

Wil jij toch hulp van Perspectief krijgen, dan kan je hiervoor wel bij ons terecht. Neem contact met ons op voor meer informatie en/of de actuele kosten.

Let op: In sommige gevallen kan zorg uit één van de bovenstaande probleemgebieden wel vergoed worden door je zorgverzekeraar, bijvoorbeeld bij langdurige klachten (langer dan 6 maanden) of bij vergoeding vanuit je aanvullende verzekering. Twijfel of je hier voor in aanmerking komt? Neem dan contact met ons op.

s