Kosten

Psychologische hulp kost geld en wordt in Nederland in de meeste gevallen vergoed door je ziektekostenverzekeraar. Perspectief heeft contracten met alle ziektekostenverzekeraars.

Psychologische hulp is opgesplitst in drie soorten zorg afhankelijk van de vergoeding van de zorg en de zwaarte van de problematiek. Neem voor de meest actuele informatie over kosten en vergoeding contact met ons op.

Niet-verzekerde geestelijke gezondheidszorg
Psychologische zorg die onder deze tak valt is niet opgenomen in het basispakket ziektekosten dat jaarlijks wordt vastgesteld door de verzekeraars in Nederland en het Rijk. De kosten voor deze zorg moet je zelf betalen. Onder deze tak vallen de volgende probleemgebieden:

 • Relatie- en gezinsproblemen
 • Aanpassingsproblemen
 • Levensfaseproblemen
 • Identiteitsproblemen
 • Burn-out
 • Verliesverwerking

De kosten bij Perspectief voor een consult zijn € 105,25 (45 minuten per consult).

In sommige gevallen kan zorg uit één van de bovenstaande probleemgebieden wel vergoed worden door je zorgverzekeraar, bij bijvoorbeeld langdurige klachten (langer dan 6 maanden) of bij vergoeding vanuit je aanvullende verzekering. Twijfel of je hier voor in aanmerking komt? Neem dan contact met ons op.

Basis GGZ
Psychologische zorg die onder de tak Basis GGZ valt omvat verzekerde zorg waarbij de verwijzende (huis-)arts inschat dat er een beperkt aantal consulten nodig is om je klachten af te laten nemen. De hulpvraag is helder, heeft geen verder onderzoek nodig en vraagt om enkele behandelingen.

Deze zorg wordt vergoed door je zorgverzekeraar. Voor iedereen vanaf 18 jaar zijn er naast het wettelijke verplichte eigen risico (minimaal € 385,- excl. eventuele ophoging door verzekerde) geen aanvullende kosten.

Specialistische GGZ
Psychologische zorg die onder de Specialistische GGZ valt omvat hulp waarbij er behoefte is aan onderzoek en/of behandeling van de aanwezig problemen. De hulpvraag is complexer in relatie tot de Basis GGZ en de doorverwijzende (huis-)arts vermoedt dat er sprake is van (de ontwikkeling van) een psychische stoornis. Onder deze zorg vallen de volgende probleemgebieden:

 • AD(H)D
 • Autisme
 • Depressie
 • Angsten en fobieën
 • Trauma en PTSS
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Gedragsproblemen
 • Dwangstoornissen
 • Psychosomatiek
 • Cognitief functioneren

Zorg in deze probleemgebieden wordt vergoed door je zorgverzekeraar. Voor iedereen vanaf 18 jaar zijn er naast het wettelijke verplichte eigen risico (minimaal € 385,- excl. eventuele ophoging door verzekerde) geen aanvullende kosten.

Twijfel je of zorg voor jouw hulpvraag vergoed wordt? Neem dan contact met ons op!