Levensfaseproblemen?

Als mens doorlopen wij verschillende fasen in ons leven. Elke fase in ons leven wordt gekenmerkt door hoogtepunten en mijlpalen, maar ook door verwachtingen, onzekerheden en problemen. Deze verwachtingen kunnen bij je voor veel druk, twijfel en onzekerheid zorgen. Ook het besef dat je in een bepaalde fase aangekomen bent kan je uit balans brengen. Niet iedereen is immers op dezelfde leeftijd toe aan dezelfde dingen.

Kenmerken
Wanneer je dermate veel moeite hebt met het aanpassen aan een veranderende levensfase kan dit leiden tot klachten, zoals:

  • Onrustgevoelens of somberheidsklachten
  • Angst- en spanningsklachten
  • Slaapproblemen
  • Moeite hebben met grote keuzes maken
  • Moeite hebben met veranderde levenssituaties

Impact
Voor velen zal in de loop van de tijd de onrust die een nieuwe levenssituatie brengt afnemen en wennen. Soms kom je er echter niet zelf uit en kun je daar ondersteuning in gebruiken. Dit laatste is vooral van belang wanneer het je dagelijks functioneren gaat belemmeren.

Waar kunnen wij jou mee helpen?
Bij Perspectief kunnen wij jou helpen om beter om te gaan met deze lastige situaties en weer goed in je vel te zitten. Gespreks- en gedragstherapie helpen om beter met deze situaties om te kunnen gaan.

Wat kun je zelf doen?

  • Gun jezelf de tijd om te wennen aan veranderingen
  • Ga voor jezelf na wat deze fase zo moeilijk maakt: is het vooral het afscheid nemen van een vorige fase, of terughoudendheid/twijfels over de volgende fase?
  • Praat met anderen (in een vergelijkbare levensfase) over de worstelingen en emoties die je tegenkomt, zo heb je niet het gevoel er alleen voor te staan