Methoden en technieken

Perspectief biedt hulp op verschillende hulpgebieden met behulp van bewezen methoden en technieken. De methode en/of techniek verschilt per hulpvraag en sluit aan op jouw behoefte(n).

Diagnostisch onderzoek
Wij onderzoeken de herkomst van je klacht(en) en de uitingen wanneer ze niet direct te herleiden zijn. Een diagnose kan hier snel helderheid in bieden en biedt handvatten voor een passende behandeling. Diagnostisch onderzoek doen wij met behulp van intelligentie-, persoonlijkheids-, neuropsychologisch- en interesseonderzoeken ter ondersteuning voor een goede diagnostiek. Uit je diagnose volgt een advies en handvatten om zelf je klachten te boven te komen. Wanneer je meer ingrijpende klachten hebt, vormt de diagnose de basis voor je behandelplan bij Perspectief.

Cognitieve gedragstherapie
Cognitieve gedragstherapie (CGt) bestaat uit een combinatie van gedragstherapie en gesprektherapie, waarin de focus ligt op jouw cognities: gedachten, fantasieën, herinneringen en opvattingen over gebeurtenissen. Jouw denkgedachte staat dus centraal.

Gedragstherapie
Therapie waarin de psycholoog jouw gedrag centraal stelt. De psycholoog bespreekt met jou het gedrag wat je als problematisch ervaart en brengt in kaart onder welke omstandigheden dit gedrag plaatsvindt. Door middel van oefeningen ga je aan de slag met jouw gedrag.

EMDR
Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) is een vorm van therapie voor de behandeling van een trauma als gevolg van een schokkende gebeurtenis, zoals een ongeluk, geweld of seksueel geweld. De psycholoog gaat met je in gesprek over de specifieke gebeurtenis(sen) waarbij gelijktijdig een afleidende stimulus plaatsvindt.

IPT
Interpersoonlijke psychotherapie, ofwel IPT, is een kortdurende vorm van therapie voor als je last hebt van een depressie. Je psycholoog gaat hierin met jou in gesprek over recente veranderingen in belangrijke relaties of gebeurtenissen in je leven die gevoelens bij je losmaken die je geen plek kan geven.

PST
Problem Solving Treatment (PST) gaat er vanuit dat klachten ontstaan door alledaagse problemen en als je hier niet mee om leert gaan het je dagelijks functioneren belemmert. Je psycholoog helpt je om op een gestructureerde wijze probleemoplossend te denken en te handelen.

Systeemtherapie
Vanuit de systeemtherapie kijkt de psycholoog naar jou problematiek in context van je leefomgeving, je ‘systeem’. Hierbij worden vaak mensen uit je leefomgeving betrokken om te kijken naar de onderlinge communicatie.