Onze Cliënttevredenheid

Bij Perspectief vinden wij het belangrijk om het effect van jouw behandeling te meten en te evalueren wat jij van de behandeling vond. Dit doen wij aan de hand van een ROM meting en CQI meting. De metingen geven feedback over onze behandeling, zorgprogramma’s en behandelaars, die noodzakelijk is om onze zorg structureel te blijven verbeteren.

Voor en na het behandeltraject nemen wij een ROM vragenlijst bij jou af om te meten of jouw functioneren is verbeterd en of de behandeling het gewenste effect heeft gehad. Wanneer jouw behandeling langer dan 6 maanden duurt, nemen wij ook een tussenmeting. Daarbij gaan wij regelmatig met jou tijdens de sessies in gesprek of we samen op de goede weg zitten en of we eventueel moeten bijsturen. Aan het eind van het behandeltraject vragen wij jou om te evalueren op jouw diagnostiek- en behandeltraject door middel van een CQI meting.

Jaarlijks gaan wij op collectief niveau in gesprek met de vertegenwoordiging van onze cliënten vanuit de cliëntpanels over de uitslagen van alle metingen. De daaruit voortvloeiende verbeterpunten van onze cliëntvertegenwoordiging en onszelf nemen wij mee in de (door-)ontwikkeling van de kwaliteit van onze diensten.

Actuele cliëntervaring
De resultaten van onze laatste meting uit februari 2018 laat zien dat:

  • Behandeleffect van SGGZ Volwassenen bij Perspectief een 7,3 scoort met een respons van 86%. Wij zijn trots op dit cijfer en scoren daarmee hoger dan het landelijk gemiddelde van een 6,1.
  • Voor BGGZ is het behandeleffect een 6 met een respons van 76%.
  • CQI SGGZ V&O heeft een respons van 89% en een rapportcijfer van 8,2.
  • CQI BGGZ V&O heeft een respons van 71% en een rapportcijfer van 8,1.
  • CQI Kind & Jeugd heeft een respons van 71% en een rapportcijfer van 8,1.

Deze cijfers worden maandelijks bijgewerkt.