Onze Partners

Zorgverzekeraars
Perspectief biedt volwassenen GGZ zorg in de regio’s Hart van Brabant en Zuid Holland Zuid. In deze regio’s hebben wij contracten met alle grote zorgverzekeraars:

  • ASR
  • CZ
  • DSW
  • Menzis
  • Multizorg VRZ
  • VGZ
  • Zilveren Kruis

Perspectief is bij de zorgverzekeraars gecontracteerd onder de naam Levéo Specialisten.

Huisartsen
Huisartsen zijn binnen de volwassenen GGZ één van onze belangrijkste samenwerkingspartners. De meeste verwijzingen voor hulp bij Perspectief lopen via de huisarts, die eerst beoordeelt of de verwijzing nodig is en mogelijk advies geeft over de beste vorm van behandeling. In sommige gevallen word je huisarts bijgestaan door een praktijkondersteuner (POH-GGZ) die de eerste screening van de problematiek doet. Wij vinden het belangrijk je huisarts goed op de hoogte te houden van de uitkomsten en vorderingen van onderzoek en behandeling. Ook na afsluiting van onze behandeling brengen we je huisarts op de hoogte.

Andere GGZ instellingen
Wij werken samen met collega instellingen of praktijken om de beste zorg te kunnen leveren. Soms kan het nodig zijn voor een onderzoek of behandeling van specifieke zorgvragen een collega te consulteren. Zij doen dan aanvullend onderzoek of nemen (een deel van) de behandeling over.

Opleidingsinstituten
Perspectief biedt erkende praktijkopleidingsplaatsen voor de postdoctorale opleiding tot GZ psycholoog en de opleiding tot Psychotherapeut in samenwerking met RINO Zuid in Eindhoven. Voor meer informatie, neem contact met ons op.