Psychologisch onderzoek

Iedereen kan in zijn leven te maken krijgen met psychische klachten. Wanneer deze klachten je dagelijks functioneren gaan belemmeren is het belangrijk om daar niet te lang mee rond te lopen. Het is mogelijk dat het onduidelijk is waar je klachten vandaan komen en hoe deze verholpen kunnen worden. Psychologisch onderzoek kan hier snel helderheid in bieden en biedt handvatten voor een passende behandeling bij Perspectief.

Psychologisch onderzoek is gericht op jouw hulpvraag, waarbij wij door middel van wetenschappelijk genormeerde testen en onderzoek op een systematische wijze de ernst en aard van je klachten en problemen in kaart brengen. Wij doen onderzoek met behulp van intelligentie-, persoonlijkheids-, neuropsychologisch- en interesseonderzoeken ter ondersteuning van een goede diagnose. De uitslagen hiervan brengen wij in relatie met je persoonlijkheid, capaciteiten en vaardigheden en de mate waarin het jou zelf lukt om met deze klachten om te gaan. Op basis van de eerste resultaten bepalen wij samen met jou of er vervolgonderzoek nodig is.

Op basis van het psychologisch onderzoek geven wij jou een concreet advies en handvatten om de problemen en klachten te verhelpen of te verminderen op een manier die bij jou past. Vaak kan je hier zelf mee aan de slag. Bij ernstige klachten is er meer nodig en biedt het onderzoek de basis voor jouw behandeling bij Perspectief. Als jouw hulpvraag niet passend is bij het aanbod van Perspectief, verwijzen wij jou door naar een andere zorgaanbieder.

s