Wachttijden

Bij Perspectief kun je snel terecht! Onze wachttijden sluiten aan op de regelingen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) die voor alle ggz instellingen van toepassing zijn. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenaamde ‘treeknormen’). Neem voor de meest actuele wachttijden contact met je psycholoog of ons Centraal administratie- en informatiepunt op.

Wachttijden per specialisme

  Locatie Tilburg Locatie Dordrecht
  Intake Behandeling Intake Behandeling
Basis GGZ 26 weken 1 week 26 weken 1 week 
Specialistische GGZ 26 weken 1 week 26 weken 1 week

Datum van aanpassen: 06-01-2022

Doorverwijzingen
Wij informeren de cliënt zo gauw en nauwkeurig mogelijk over de actuele wachttijden. Als onze wachttijd afwijkt van de treeknorm of je vind de wachttijd te lang, dan kijken we samen met de verwijzer naar de mogelijkheid voor doorverwijzing naar alternatieven met kortere wachttijden.

Opmerking
Wij werken voor alle grote zorgverzekeraars in Nederland die verwachten dat wij op jaarbasis de behandeling van onze cliënten gelijkmatig verspreiden. Hierdoor kunnen onze wachttijden per vestiging en per specialisme verschillen.

s