Wachttijden

Bij Perspectief sluiten onze wachttijden aan op de regelingen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) die voor alle ggz instellingen van toepassing zijn. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenaamde 'treeknormen'). Neem voor de meest actuele wachttijden contact met je psycholoog of ons Centraal Informatie- en Aanmeldpunt op.

Wachttijden tot intake op de praktijk*

Bij Perspectief kun je binnen de volgende termijn terecht:

Locatie Dordrecht: 6 á 8 maanden
Locatie Tilburg: Op niet momenteel hebben wij een aanmeldstop tot half augustus.

*behandeling volgt direct op de intake 

Datum van aanpassen: 23-10-2023

Doorverwijzingen
Wij informeren de cliënt zo gauw en nauwkeurig mogelijk over de actuele wachttijden. Als onze wachttijd afwijkt van de treeknorm of je vindt de wachttijd te lang, dan verwijzen we je naar de afdeling zorgbemiddeling van de zorgverzekeraar.

Opmerking
Wij werken voor alle grote zorgverzekeraars in Nederland die verwachten dat wij op jaarbasis de behandeling van onze cliënten gelijkmatig verspreiden. Hierdoor kunnen onze wachttijden per vestiging en per specialisme verschillen.