Onze raad van commissarissen

Henk van Vliet Voorzitter
Hoofdfunctie
Adviseur en Toezichthouder in de zorg.
Nevenfuncties
– Vicevoorzitter Raad van Toezicht Gezondheidscentrum de Roerdomp en Apotheek de Roerdomp, beide te Nieuwegein.
– Lid Raad van Commissarissen van de Antonius Apotheek te Nieuwegein
– Lid Raad van Toezicht Diagnostisch Centrum “Diagnostiek voor U” te Eindhoven.
– Lid Raad van Toezicht van het BovenIJ ziekenhuis te Amsterdam
– Ambassador van onderzoeks- en consultancybureau Significant

Richard Hoetmer
Freelance beleidsmedewerker, projectleider, interim manager en tekstschrijver. Ontwerpen van websites, nieuwsbrieven en logo’s.

Vacature