CareHouse

CareHouse is een zusterorganisatie van Perspectief

CareHouse biedt ontwikkelingsgerichte begeleiding aan kinderen en jongeren t/m 23 jaar met een ontwikkelingsbeperking, zoals autisme, AD(H)D en/of een licht verstandelijke beperking.

CareHouse is onderdeel van de Levéo Groep om nog betere zorg op maat te bieden op zowel behandeling als begeleiding. De groep bundelt de krachten van drie complementaire zorgorganisaties: CareHouse (begeleiding), De OpgroeiPrakijk (behandeling Jeugdwet 23-) en Perspectief  (behandeling GGZ vanaf 18).