Voor verwijzers

Perspectief is er voor iedereen vanaf 18 jaar die hulp nodig heeft bij het leren omgaan met en/of oplossingen vinden voor psychische problemen, klachten en stoornissen. Dit doen wij al meer dan 35 jaar vanuit twee locaties, in Tilburg en Dordrecht met een team van gedreven, gecertificeerde en deskundige professionals.  

Wilt u iemand doorverwijzen?
U kunt uw cliënt aan ons doorverwijzen voor verzekerde en niet-verzekerde zorg: psychologisch onderzoek en ondersteuning bij verschillende hulpgebieden. Dit kan gemakkelijk via ons online verwijsformulier. In verschillende regio’s kunt u ook doorverwijzen via www.zorgdomein.nl. Wij willen u er op wijzen dat Perspectief bij de zorgverzekeraars gecontracteerd is onder de naam Levéo Specialisten. Heeft u een cliënt en wilt u met ons afstemmen over de juiste doorverwijzing en eventuele wachttijden, neem dan gerust contact op met ons.

Triage
Perspectief biedt verwijzers hulp om te komen tot een weloverwogen verwijzing. Dit doen wij door online diagnostische screening van psychische klachten en problemen en collegiaal overleg. Meer weten? Bel of mail ons, wij komen graag bij u langs.

Contra-indicaties
Perspectief hanteert contra-indicaties en verwijst in overleg met verwijzers door naar onze netwerkpartners (3e lijn). Dit doen we, omdat cliënten de beste zorg verdienen en wij minder toegerust zijn deze zorg aan cliënten te bieden. Onze contra-indicaties:

  • Verstandelijke beperking
  • Acute suïcidaliteit
  • Psychoses
  • Ernstig / Op de voorgrond staand verslavingsgedrag
  • Eetstoornis
  • Extreme agressie

Als bovenstaande aan de orde is, overleggen we met de verwijzer (meestal huisarts) naar welke instantie de cliënt het beste verwezen kan worden. Ook wanneer een cliënt slechts een vraag heeft met betrekking tot medicatie, raden wij aanmelding bij Perspectief af.

Waarvoor kun je nog meer bij ons terecht?
Perspectief is onderdeel van de Levéo zorggroep bestaande uit Perspectief, De OpgroeiPraktijk en CareHouse.

Bij De OpgroeiPraktijk kun je terecht voor onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren t/m 18 jaar met psychische klachten, problemen en stoornissen. De OpgroeiPraktijk heeft verschillende vestigingen in Nederland. Kijk voor meer informatie op www.deopgroeipraktijk.nl.

Bij CareHouse kun je terecht voor begeleiding van kinderen en jongeren van 2 t/m 23 jaar met een ontwikkelingsbeperking als Autisme, ADHD, gedragsproblemen of een licht verstandelijke beperking. CareHouse heeft vestigingen in Nederland. Kijk voor meer informatie op www.carehouse.nl.

s